snss

No Image

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง

บริการด้านอาหาร: อาหารบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง คือ ภาวะที่ไตไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกติ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไตวายจากเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เนื้อไตมีการอักเสบเรื้อรัง ไตมีถุงน้ำ ฯลฯ


No Image

ซ่อมบำรุง ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต?

ซ่อมบำรุง ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต? วันนี้นำเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติม ดัดแปลงอาคารมาพูดอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้