ซ่อมบำรุง ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต?

ซ่อมบำรุง ต่อเติมบ้านแบบไหนไม่ต้องขออนุญาต? วันนี้นำเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการต่อเติม ดัดแปลงอาคารมาพูดอีกครั้ง เพราะเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

  ก่อนอื่นต้องทราบว่าการก่อสร้างใดๆ จะมีกฎหมายควบคุมเพื่อให้สิ่งปลูกสร้างมีความแข็งแรง ปลอดภัย มีการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ไปกระทบถึงสิทธิหรือละเมิดต่อบุคคลอื่น (ไม่ใช่ใครจะสร้างอะไรก็ได้โดยอ้างว่าสร้างในที่ดินของตัวเอง)

  กฎหมายนี้คือ “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522” ซึ่งล่าสุดเป็นฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 การก่อสร้าง ดัด แปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารจึงอยู่ในบังคับของกฎหมายนี้

  สำหรับเจ้าของบ้านที่ต้องการก่อสร้างบ้านใหม่หรือต่อเติม อย่างแรกคือต้องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะลงมือก่อสร้างได้ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลคือฝ่ายโยธาของเขตหรือ อบต. ส่วนรายละเอียดว่าต้องมีเอกสารอะไรบ้างหาได้จากอินเทอร์เน็ตครับ แต่ประเด็นที่อยากนำมาบอกกล่าวก็คือการดัดแปลงหรือต่อเติมบ้านแบบไหนที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตดังนี้
การต่อเติมบ้านที่ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต

1. การเปลี่ยนส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างอาคาร เช่น ผนัง, ฝ้าเพดาน, หน้าต่าง-ประตู ฯลฯ

2. การเปลี่ยนโครงสร้างอาคาร เช่น เสา, คาน, ตง และพื้น ที่ไม่ได้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง หรือโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และใช้วัสดุเหมือนเดิม ได้แก่ การเปลี่ยนคานไม้ที่ผุและยังคงใช้ไม้เหมือนเดิม

3. การติดตั้งแผงรับแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน โดยพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องมีวิศวกรโยธาตรวจรับรองความมั่นคง)

4. การลดพื้นที่บ้านหรือเพิ่มพื้นที่บ้านรวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่มีการเพิ่มเสาหรือคาน เช่น การตัดเว้าหลังคาบ้านหรือต่อเติมระเบียงยื่นออกไป

  ทั้งนี้งานก่อสร้างต่อเติมที่ไม่ต้องยื่นขออนุญาตก็ไม่ได้แปลว่าทุกเรื่องสามารถลงมือทำได้ทันที เพราะเพื่อความปลอดภัยแล้วควรที่จะปรึกษาผู้รู้ก่อนลงมือทำ โดยเฉพาะส่วนที่ต้องเกี่ยวกับโครงสร้าง หรือเมื่อไม่แน่ใจก็ต้องถามผู้รู้ครับ อีกเรื่องที่ต้องทราบคือกฎหมายควบคุมอาคารมีข้อกำหนดให้ที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงทุกประเภทต้องมี “ที่ว่าง” หรือห้ามก่อสร้างจนเต็มพื้นที่ที่ดินทั้งแปลงที่ขออนุญาต

  โดยกฎหมายควบคุมอาคารกำหนด “ที่ว่าง” ไว้ว่า หมายถึง “พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย ที่พักมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยู่ภายนอกอาคารได้ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งก่อสร้างหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มีหลังคาหรือสิ่งก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนั้น” นิยามนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่อยู่ในกฎหมายควบคุมอาคาร ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่าง

  ข้อกำหนดของกฎหมายควบคุมอาคารมีรายละเอียดแยกย่อยอีกเยอะ เช่น การแยกตามประเภทอาคาร เช่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ ข้อกำหนดก็จะต่างกัน แต่จุดประสงค์หลักคือเพื่อความปลอดภัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ข้อมูลเหล่านี้มีอยู่ในเว็บไซต์ต่างๆ ท่านสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ หรือหาจากหนังสือตามร้านหนังสือได้ครับ